2021/11/19 - 21:53
پیوست عکس:
90800070851000.jpg
90800070851000.jpg · 1080x1258px, 181KB
دیدگاه
yasi

{-39-}

1400/08/28 - 21:54 ·
masood

جــانـم ؟

1400/08/28 - 21:58 ·
yasi

جانت بی بلا
هیچی داشتم تصویر نگاه میکردم دوبل هم زدی تصویرش {-11-}

1400/08/28 - 22:02 ·
masood

امروز روز بیکاریم بود
سه چار تا درست کردم با دقت بیشتر
از فردا باز سرم شلوغه زیاد دقت نمی کنم {-7-}

1400/08/28 - 22:08 ·
yasi

اها پ برا روزای بعد هم آماده کردی{-11-}

1400/08/28 - 22:10 ·
masood

کلا پنج تا درست کردم ک آخریش رو یک ساعت دیگه میزارم
هر چند پنج تا پستم ب پای یه پست زیبات نمی رسه {-26-}

1400/08/28 - 22:21 ·
yasi

لطف داری بهم دوست خوبم
پستهات همه عالی{-35-}

1400/08/28 - 22:24 ·
masood

مررسـی یاسـی عزیـز ، عالـی تـر نگـاه قشنگتـر توست {-35-}

1400/08/28 - 22:31 ·
yasi

{-a180-}

1400/08/28 - 22:35 ·