و تو
همانی که خدایم مرا

به خواستنش مبعوث نمود.


[لینک ضمیمه]


2021/11/20 - 00:00