منبود و
دل تو دریازده


2021/11/20 - 19:48
پیوست عکس:
183ea1213b571101a9d025ca6e466f1e.jpg
183ea1213b571101a9d025ca6e466f1e.jpg · 720x893px, 86KB
دیدگاه
mohsen3335

نیفتی !{-7-}

1400/08/29 - 20:09 ·
sun

اگه افتادم نخندی

1400/08/29 - 20:11 ·
mohsen3335

قول نمیدم {-33-}

1400/08/29 - 20:12 ·
sun

پس زنگ بزنی ۱۱۵ هااا

1400/08/29 - 20:12 ·
mohsen3335

مگه نمیخوای خودکشی کنی ؟{-34-}

1400/08/29 - 20:14 ·
sun

چرا
ولی از مردن میترسمااا

1400/08/29 - 20:18 ·
mohsen3335

بشین تا خودم بیام هولت بدم بیفتی . ترست بریزه {-32-}{-33-}

1400/08/29 - 20:19 ·
sun

چقدر بی رحمی بیا دلداریم بده منصرف شم{-31-}

1400/08/29 - 20:20 ·
mohsen3335

تا دیروز بودا
دیدم نیومدی پاکیدم

1400/08/29 - 20:23 ·
sun

بدی دیگه هوای دوستتو نداری

1400/08/29 - 20:24 ·
mohsen3335

دیگه .. دیگه .. {-a160-}

1400/08/29 - 20:25 ·
sun

ناراحت شدم ولی

1400/08/29 - 20:27 ·
mohsen3335

واسه همین داری خودکشی میکنی ؟{-18-}

1400/08/29 - 20:28 ·
sun

یکی از دلایلشه

1400/08/29 - 20:30 ·
mohsen3335

اگر تنها دلیل بود یه کاریش میکردم ...
ولی دیگه کاری از دستم برنمیاد .. خدا رحمتت کنه {-47-}

1400/08/29 - 20:32 ·
sun

به قول ابن محلم تو فیلم امام علی من جایی مرده ام
خبر ندارم {-a109-}

1400/09/5 - 10:22 ·
mohsen3335

جمله قشنگ بود
ولی ابن محلم کی بود تو اون فیلم ؟

1400/09/5 - 11:20 ·
sun

ابن مجلم تو سکانسش با قطام حرف زد قسمت اخر

1400/09/6 - 06:43 ·
mohsen3335

اهان ... ابن ملجم مرادی
قطام ....

1400/09/6 - 07:38 ·
sun

دیر میگیری چرا خخخ

1400/09/22 - 06:31 ·