اگه به دنبال آرامش ذهن هستین
به پیشامدهای زندگی
برچسب خوب یا بد نـزنید
اونها رو همانطور كه هستن بپذیرید.

2021/11/20 - 22:05
پیوست عکس:
IMG_20211120_220541_326.jpg
IMG_20211120_220541_326.jpg · 1024x1280px, 265KB
دیدگاه
mahtaa-72

{-41-}

1400/08/29 - 23:48 ·
ejoosta5662

{-35-}

1400/08/30 - 00:03 ·
roz

چطوری عزیزجان

1400/08/30 - 00:24 ·
Mahpar

{-7-}{-35-}سلام مهتا ی عزیزم ..ممنون از حضورت {-29-}

1400/09/1 - 11:49 ·
Mahpar

ممنون آقا رضا {-35-}

1400/09/1 - 11:49 ·
Mahpar

{-7-}سلام رز عزیزم
ممنون خوبم
تو چطوزی {-35-}

1400/09/1 - 11:50 ·
mahtaa-72

سلام عزیزدل. فدای تو

1400/09/1 - 11:56 ·
Mahpar

قربونت عزیزم

1400/09/1 - 11:56 ·