شب آغاز جدایی چند ساعته

و من تو را برای باقیمانده عمرم در آغوش خود میخواهم //
2021/11/21 - 00:15
پیوست عکس:
16293926649948155.jpg
16293926649948155.jpg · 362x500px, 115KB
دیدگاه
masood

پست زیبا و قشنگ {-37-}

1400/08/30 - 00:16 ·
yasi

لایکی عزیزم {-41-}

1400/08/30 - 00:18 ·
roya15

{-29-}ممنونم مسعود خان {-35-}

1400/08/30 - 00:18 ·
roya15

فداتم یاسی جون {-23-}
اونورا نیستی{-9-}

1400/08/30 - 00:20 ·
yasi

نشی عزیزمی {-49-}{-23-}
من همه وری هستم خو{-7-}

1400/08/30 - 00:23 ·
roya15

{-12-}وات ساپ منظورمه {-11-}

1400/08/30 - 00:24 ·
yasi

متوجه شدم پیامی بیاد جواب میدم {-49-}

1400/08/30 - 00:25 ·
roya15

{-49-}{-41-} قربونت عزیزم

1400/08/30 - 00:27 ·
yasi

{-23-}خدا نکنه {-49-}

1400/08/30 - 00:28 ·