2021/11/21 - 14:24
پیوست عکس:
909080908080.jpg
909080908080.jpg · 1052x1110px, 180KB
دیدگاه
yasi

{-37-}

1400/08/30 - 15:04 ·
masood

ممنـــون یاســــی جـــان دوست خـــوبــم {-35-}

1400/08/30 - 15:08 ·
yasi

خواهش مسعود{-35-}
داشتم فک میکردم واسه این متن عکس چشم مناسب بوده ولی تیکه آخرش نظرم عوض کرد دیدم این تصویر هم خوبه

1400/08/30 - 15:11 ·
masood

مررررسی اتفاقا زمینه اش بزرگ بود و تو ذهنم بود عکس چشم بزارم
ولی کلمه ی عطر ک اومد و گلها و درخت کناری و... منصرف شدم
مرررسی ک توجه داری یاســـی عـزیـــز {-35-}

1400/08/30 - 15:15 ·
yasi

{-a153-}

1400/08/30 - 15:16 ·