در زندگی هر کس باید یک نفر باشد..
مرد و زن بودنش مهم نیست..
فقط باید یک نفر باشد..
یک آدم..
یک دوست..
یک همدم..
یک رفیق..
یک نفر که جویای حالت باشد..
که نگرانت باشد..
که تو را بهتر از خودت بشناسد،
یک نفر که شماره اش را بگیری و بگویی حالم بد است..
شنیدن همین یک جمله کافیست تا کار و زندگی اش را تعطیل کند...
و خودش را به تو برساند...
آخر خوشبخت
2021/11/21 - 14:57
دیدگاه
mohamad77

تنها مورد فکر کنم برای خانما برادر و برای اقایون خواهر باشه

1400/08/30 - 18:06 ·
mehrrsa

نمیدونم شاید

1400/08/30 - 21:17 ·
Farid

عزیزم{-29-}

1400/09/1 - 05:12 ·