درون یک زن ،
چهار زن دیگر را هم میتوان دید
دخترکی شر و شیطان و بغلی ،
دخترکی نوجوان و جسور و مغرور
زن میانسال مستقل و منظم
زن مسن غرغرو و اخمو
اما تمام اینها به رفتار یک مرد بستگی
دارد که کدام زن پر رنگ تر باشد ...

2021/11/21 - 15:00
دیدگاه
mohamad77

یه مورد یادت رفت زنی که همیشه عزرائیل رو مایوس میکنه و دو دوستی چسبیده به زندگی

1400/08/30 - 18:07 ·
mehrrsa

وا محمد

1400/08/30 - 21:16 ·
mohamad77

وا نداره همینهکه هست واقعیته تلخیه خخخخخخخ

1400/08/30 - 22:49 ·
Farid

دخترکی شرو شیطان بغلی {-29-}

1400/09/1 - 05:10 ·
mehrrsa

با تو ک نمیشه درافتاد محمد

1400/09/1 - 05:41 ·
mehrrsa

اره فرید بستگی ب مرد داره ک کدوم خصوصیات پررنگتر باشه تو رفتار

1400/09/1 - 05:47 ·
mohamad77

من همچنان رو حرفم هستم همونیکه گفتم عمرا عوض بکنم . {-2-}

1400/09/1 - 06:51 ·
mehrrsa

{-11-}سنون الونان

1400/09/1 - 09:33 ·
mohamad77

به قول شیرفرهاد برره اینکه گفتی یعنی چه ؟ منکه ترکی نبلد باور ایله من هچ ترکجه باشرمیام

1400/09/1 - 13:03 ·
mehrrsa

باشه ی تو بلد نیستی ی من

1400/09/1 - 13:49 ·
mohamad77

ها من بلد نیستم باید برم پیش یه معلم زبان بهم ید بده معلم زبان خوشگل ترجیحا مجرد سراغ نداری برم یاد بگیرم چون از قدیم گفتند زگهواره تا گور دانش بجوی

1400/09/1 - 13:51 ·
mehrrsa

خوشگلو مجرد؟ تو هتو دنبال زنی من گفتم دیگه الان نوه هاتم دیدی

1400/09/1 - 13:54 ·
mohamad77

من نوه دیگه چی ؟ فکر کردی همه مثل خودت فسلند ننه بزرگ . {-7-}
سه هیچ به نفع من شد

1400/09/1 - 13:59 ·
mehrrsa

فسل؟

1400/09/1 - 14:01 ·
mohamad77

فسیل خخخخخخ

1400/09/1 - 14:04 ·
mehrrsa

عع خودتو میگی

1400/09/1 - 14:05 ·
mohamad77

خخخخخخخخخ سنی دیلرررررررررررررررر{-7-}

1400/09/1 - 14:06 ·
mehrrsa

بزار من اگه تورو از این سویت محو نکردم

1400/09/1 - 14:08 ·
mohamad77

خخخخخخخ نمی تونی دیگه سنی ازت گذشته باید مهربون باشی الگو باشی برای من جوووونا.

1400/09/1 - 14:10 ·
mehrrsa

میزنمتا

1400/09/1 - 14:10 ·
mohamad77

{-a109-}{-a109-}

1400/09/1 - 15:06 ·
mehrrsa

چ عجب گریتو دیدیم

1400/09/1 - 15:07 ·
mohamad77

برای من از بچگی تهدید به زدن مثل خود زدن است چطوری دلت میاد یه بچه رو تهدید کنی که میخوای بزنیش دلت میاد چاقالووووو

1400/09/1 - 15:25 ·
mehrrsa

بچه{-18-}

1400/09/1 - 15:47 ·
mohamad77

خوب بچه که جوووون بهتره همه که مثل بعضیا عمر نوح ندارند که 100 سالگیشون تازه اول راهشون باشه {-54-}

1400/09/1 - 19:31 ·
mehrrsa

ت میانسالی بابا بچه و جوون کجا بود

1400/09/1 - 20:13 ·
mohamad77

عجببببببببب انگاری داری با خودت مقایسه میکنی من بچه مهد کودکی بودم تو عروسی کردی حساب کن کی جووونه کی پیر و فرتوت {-7-}

1400/09/1 - 20:22 ·
mehrrsa

من تازه اول جوونیم ولی تو نه پیرشدی راستی چ خبره انقدر باد کردی

1400/09/1 - 20:22 ·
mohamad77

ارزو بر پیران عیب نیست باید هم دلت خوش باشه مهرسا عصا عینک ته استکانی دندون مصنوعی بیش از هر چیزی بهت نزدیکه {-54-}

1400/09/1 - 20:43 ·
mehrrsa

عع جدی هرچقدر هم نزدیک باشه تو بزرگتری و نزدیکتر خخخ

1400/09/1 - 20:49 ·
mohamad77

خدایا میدونستم ادما هر چه پیرتر میشند مثل بچه ها لجوج یه دنده میشند یه نشونه ای بفرست مهرسا قبول کنه فرتوت شده منکه تازه میخوام برم اول ابتداییییییی و کسب علم کنم خانم دکتر {-7-}

1400/09/2 - 06:45 ·