به من ربطی ندارد که دیگران در موردم چه میگن و چه فکری میکنن. من خودم هستم و هر کاری که منو شاد کنه و به دیگران ضرری نرسونه رو انجام میدم. اینجوری زندگی آسون‌تره.

2021/11/21 - 19:57 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-21_19-58-24.jpg
photo_2021-11-21_19-58-24.jpg · 1080x998px, 91KB