حالا درسته منbaby faceام
ولی دیگه بم نگید کلاس چندمی:|
2021/11/22 - 13:43
دیدگاه
saeed37

{-18-}{-33-}

1400/09/1 - 13:50 ·
-extraordinary-

{-15-}عاشق داییمم که میپرسه امسال میری دبیرستان؟{-15-}

1400/09/1 - 13:52 ·
saeed37

آخیی برگردم

1400/09/1 - 14:39 ·
-extraordinary-

{-35-}

1400/09/1 - 14:42 ·
error

اسمت چیه؟
فاطمه
کلاس چندمی فاطمه؟
قیافه م اون لحظه{-9-}

1400/09/1 - 14:58 ·
saeed37

{-18-}فاطیییی

{-33-}

1400/09/1 - 15:00 ·
error

:|{-33-}

1400/09/1 - 15:03 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/1 - 15:12 ·
saeed37

{-33-}{-18-}{-33-}عه فاطی کوچولو
اخماتو وا کن
{-27-}

1400/09/1 - 15:15 ·
error

ناموسا عادم زورش میگیرع {-18-}

1400/09/1 - 15:16 ·
saeed37

{-18-}{-20-}{-27-}{-33-}

1400/09/1 - 15:37 ·
yasi

خوبه که{-11-}

1400/09/1 - 16:39 ·
-extraordinary-

خودمو کشتم 18 رد کنم به سن قانونی برسم ولی هیچکی باورش نمیشه{-15-}{-18-}

1400/09/1 - 17:07 ·
yasi

یه مدت بگذره باورشون میشه{-20-}

1400/09/1 - 17:13 ·
-extraordinary-

به امیدخدا{-18-}

1400/09/1 - 17:16 ·
saeed37

آخییی

1400/09/1 - 17:16 ·
-extraordinary-

{-7-}

1400/09/1 - 17:21 ·
saeed37

{-21-}{-27-}{-33-}{-27-}

1400/09/1 - 17:22 ·
error

متاسفانه منم بیسو دو سالمه ولی مامان دوستم ب دوستم گفته بود دوستت چقد کوچولوعه انگار راهنماییه:|
سرمو کوبیدم تو دیوار همون لحظه {-18-}
ولی خب ی سری خوبیام داره

1400/09/1 - 18:12 ·
-extraordinary-

{-18-}اره دیه هیچوقت پیرنمیشی

1400/09/1 - 18:15 ·
error

دقیقا {-33-}

1400/09/1 - 18:28 ·
saeed37

{-33-}{-18-}{-33-}

1400/09/1 - 18:33 ·
yasi

حداقل تا 30 سالگی این مشکل دارین پ عادت کنین بهش{-11-}

1400/09/1 - 18:37 ·
-extraordinary-

تنها چیزی که سنمو بالا میبره ارایشه{-33-}خط چشم نازک میکشم چشام یکم خمارمیشه سنم بالاترنشون میده{-33-}
زمستونا که شالوکلاه میذارم نگین دوساله میشم{-18-}

1400/09/1 - 18:42 ·
saeed37

{-18-}دو سالته؟ آخیی نازززی
{-18-}

1400/09/1 - 18:47 ·
-extraordinary-

{-7-}

1400/09/1 - 18:50 ·
saeed37

{-27-}{-33-}{-27-}

1400/09/1 - 19:00 ·