2021/11/22 - 14:43
پیوست عکس:
868600058000.jpg
868600058000.jpg · 1080x1172px, 182KB
دیدگاه
yasi

لایکی{-35-}

1400/09/1 - 16:38 ·
masood

مرررسی یاســی جــان ، همــراه همیشگــی {-35-}

1400/09/1 - 17:52 ·
yasi

خواهش مسعود{-35-} یاد همراه اول افتادم{-11-}

1400/09/1 - 18:03 ·
masood

{-18-} گفتــم الان میگه همراه اول {-a105-}

1400/09/1 - 18:08 ·
yasi

پ خودت هم بهش فک کردی{-18-}

1400/09/1 - 18:09 ·
masood

دیگه حس ششم و تله پاتی {-11-}

1400/09/1 - 18:12 ·
yasi

اوعه بله درست میفرمایی{-11-}

1400/09/1 - 18:16 ·
masood

بعضی وقتا میگم ویرایش بزنم ک یاســی مو از ماست می کشه بیرون
بعدش منصرف میشم بعد ک همون چیزی رو ک تصور می کنم میگی ، خندم میگیره {-7-}

1400/09/1 - 18:23 ·
yasi

نه همونی به ذهنت میاد بنویس نهایتش میگیم و میخندیم
خیلی وقتا حرفای میاد تو ذهنم نمینویسم {-11-}

1400/09/1 - 18:30 ·
masood

حتما ، آره اینم میدونم
بعضی وقتا میگم یاسی همه گفته هاشو نمی نویسه
خوبِ خوب متوجه اینا میشـــم {-7-}
ممنـون ازت مهربــون {-35-}

1400/09/1 - 18:35 ·
yasi

خب پ متوجه شدی{-11-}
خواهش مسعود {-a153-}

1400/09/1 - 18:36 ·
masood

ارادت داریـــم {-a86-}

1400/09/1 - 18:40 ·