2021/11/23 - 09:20
پیوست عکس:
80785400100000.jpg
80785400100000.jpg · 1080x1494px, 190KB
دیدگاه
yasi

{-37-} چه عصبانی صبح زود{-39-}

1400/09/2 - 09:24 ·
masood

دقیقا {-18-} آماده کرده بودم واسه شب بزارم
تاریخ رو بیبن چجوری بی نظم طرح کردم
پستش مال شب بود گفتم حالا تاریخ هم بنویسم
مال اول صبحی باشه ک ایجوری در اومد {-7-}

1400/09/2 - 09:30 ·
yasi

همون بگو فک کردم شاید موضوعی بوده شب ذهنت درگیر کرده یه پست عصبانی آماده کردی{-18-}

1400/09/2 - 09:33 ·
masood

{-18-} نــه صبح این متن صادق هدایت رو دیدم
گفتم بعدا یادم میره الان بنویسم و بزارم
نهایتا بازخورد داره ک چرا اول صبحی این پست ؟
منم میگم اشتباهی شد {-7-}

1400/09/2 - 09:45 ·
yasi

پستی خوبیه در هر صورت

1400/09/2 - 10:05 ·
masood

فـدا مـدا {-35-}

1400/09/2 - 17:29 ·
tanaz1380

آفرین{-35-}

1400/09/5 - 18:11 ·
masood

مرررسی طنــاز {-35-}

1400/09/5 - 20:05 ·
tanaz1380

خواهش{-35-}

1400/09/7 - 06:24 ·