کی میدونه مرز بین خوب و بد کجاست؟
اصلا چی خوبه و چی بده ؟

ای فکر نکنیم


2021/11/23 - 09:46
دیدگاه
yasi

هیشکی هر کی از دید خودش نظر میده همون ماجرای زاویه دید هس

1400/09/2 - 10:06 ·
mohsen3335

واقعا تمام ادیان و فلاسفه از پاسخ به این سوال عاجزند

1400/09/2 - 10:13 ·
z923931302

مرز خوب و بد همونجایی هستش که میتونیم از خطایی چشم پوشی کنیم یا شخص خطا کار رو به اشد مجازات محکوم کنیم در این مرز تصمیم با ماست

1400/09/2 - 10:15 ·
yasi

اره یه چی نسبی هس و بستگی به موقعیت داره
آدم کشتن بد هس ولی اگه واسه دفاع از کشورت بکشی میشی قهرمان

1400/09/2 - 10:16 ·
yasi

زهره اونم از دید ما هس نه اونی خطا کرده

1400/09/2 - 10:17 ·
z923931302

درسته یاسی جون

1400/09/2 - 10:22 ·
yasi

فدات زهره جونم {-49-}

1400/09/2 - 10:32 ·
z923931302

خدا نکنه {-49-}

1400/09/2 - 11:03 ·
mohsen3335

درسته زهره ...
هرکسی با توجه به ادراک ذاتی و اکتسابی خودش پدیده هارو دسته بندی میکنه ...
ولی این فقط نظر اون شخصه ...‌

1400/09/2 - 11:19 ·
mohsen3335

اره یاسی ...
اصلا هیچ چیز مطلق نیست ...

1400/09/2 - 11:20 ·
yasi

اره{-35-}

1400/09/2 - 11:25 ·
z923931302

بله کاملا صحیح محسن

1400/09/2 - 11:26 ·
-extraordinary-

همونجایی که واسه منافع خودت یه چیو خوب میدونی
زمانی که به بقیه میرسه میشه تابوشکنی
خوب و بد خودمون تعیین میکنیم

1400/09/2 - 15:12 ·
mohsen3335

خوب گفتی نگین ...
مرز بین خوب و بد یه متغیره که ما خودمون اونو برا خودمون تعیین میکنیم .

1400/09/3 - 07:41 ·
-extraordinary-

اهوم{-35-}

1400/09/4 - 18:47 ·
sun

به به عجب برهانی طرح کردی
از دید کفار اگه نگاه کنیم

1400/09/5 - 10:18 ·
sun

از دید بوعلی سینا به نفس آدمها مربوط می شود
مث زشت و زیبا

1400/09/5 - 10:26 ·
mohsen3335

شبنم . اون عکست ک یکم گویا نیست .
چون همیشه دو کفه با هم برابر نیست .
ولی نظر دومت لایک داره

1400/09/5 - 11:19 ·
sun

جالب بود از این برهانا باید اینجا مطرح شه نه
حالا از دید قرآن هم خیلی متنوع است ک اینجا نمیگنجد

1400/09/6 - 06:45 ·
mohsen3335

فیلسوف کی بودی ؟ {-34-} اگر اسم بیاری دیگه هیچی {-18-}

1400/09/6 - 07:37 ·
sun

پ کجای کاری بوعلی ملا صدرا و اون خارج یه برکلی
تو جیب کوچیک ه کیف مه خخخ

1400/09/22 - 06:33 ·