...

[لینک ضمیمه]

دست ات را به من بده
دست های تو با من آشناست
ای دیر یافته با تو سخن می گویم
2021/11/23 - 13:20
پیوست عکس:
10531433717229505004 (1).gif
10531433717229505004 (1).gif · 500x240px, 849KB
دیدگاه
z923931302

.

1400/09/2 - 13:21 ·