نذر کردم تا هرچه دارم

یک دارم با هزاران


2021/11/24 - 02:14 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
IMG_20211124_021249_388.jpg
IMG_20211124_021249_388.jpg · 1080x1064px, 101KB
دیدگاه
mohamad77

پیاز داغشو زیاد نکن اینطوری هوایییییییییی میشه باور کن توصیه های مشاور بود{-7-}

1400/09/3 - 07:36 ·
mehrrsa

اتفاااااقا اصلاااا اینجوری نیس{-39-}

1400/09/3 - 12:26 ·
mohamad77

چرا یه زمانی زن منم اینطوری میکرد منم رفتم 4 تا گرفتم هووو کمک دستش بابت مهربونیش از خونه پرتم کرد بیرون مهرسا . بده برای خانومت هوووو بیاری

1400/09/3 - 12:41 ·