یکبار از زنیخواستم تا راز خود را با من در میان بگذارد.

لبخندی زد و گفت:
موفقیت من زمانی آغاز شد که نبردهای کوچک را به جنگجویان کوچک واگذار کردم.
دست از جنگیدن با کسانی که غیبتم را می کردند برداشتم.
دست از جنگیدن با خانواده همسرم کشیدم.

دیگر به دنبال جنگیدن برای جلب توجه نبودم.
سعی نکردم انتظارات دیگران را برآورده کنم و همه را شاد و راضی نگه دارم.
دیگر سعی نکردم کسی را راضی کنم که درباره من اشتباه می کند.

آنگاه شروع کردم به جنگیدن برای:
2021/11/24 - 18:20
پیوست عکس:
1546211215291731.jpg
1546211215291731.jpg · 564x1000px, 48KB
دیدگاه
z923931302

.

1400/09/3 - 18:20 ·
tanaz1380

زیبا{-35-}

1400/09/3 - 20:38 ·
z923931302

{-a154-}ممنونم عزیزم نگاهت زیباست {-26-}

1400/09/3 - 23:16 ·
tanaz1380

خواهش میکنم{-a107-}

1400/09/4 - 22:04 ·
z923931302

{-41-}

1400/09/4 - 22:23 ·
tanaz1380

{-a142-}{-41-}

1400/09/4 - 22:33 ·