از دور میبینمت با او
چقدر جذابی
چقدر دوست داشتنی
میخواهم برایت خوشبختی آروز کنم
اما
حسادت نمیگذارد
نگران نباش
صدای من اگر به گوش خدا میرسید
الان «او»، «من» بودم...
2021/11/24 - 21:56