رشته ای بر گردنم افکنده دوست
می کشد هر جا که خاطرخواه اوست
رشته بر گردن نه از بی مهری است
رشته ی عشق است و بر گردن نکوست
2021/11/25 - 00:36
دیدگاه
masood

پاره بشه اون رشته و گردنبند / نمیخای بخابی ؟ {-7-}

1400/09/4 - 01:22 ·
-shamim

سلام شبت زیبا بیخوابی زده به سرم رمان میخوم خخ

1400/09/4 - 01:21 ·
masood

سلام مرررسی ، کار خوبی می کنی ، اسم رمان ؟

1400/09/4 - 01:23 ·
-shamim

هما پوراصفهانی قرار نبود...

1400/09/4 - 01:27 ·
masood

الان به تیکه شو خوندم ، فک کنم جالب باشه
رمان خارجی هم بخون خانوم معلم ، جالبن

1400/09/4 - 01:31 ·
-shamim

قلم پور اصفهانی عالیه

1400/09/4 - 01:32 ·
-shamim

از دنیل استیل چندتایی خوندم

1400/09/4 - 01:33 ·
masood

آفـرین ، کلاس حضوری ها شروع نشد ؟

1400/09/4 - 01:34 ·
-shamim

زباد اهل رمان خارجی نیستم حس هاشون با ما فرق داره بهم منتقل نمیشن...ولی پور اصفهانی دقیقا وسط رمانشی انگار..

1400/09/4 - 01:34 ·
-shamim

بله هفته ای سه روز

1400/09/4 - 01:35 ·
masood

حالا نویسندش مشهدی بود می خوندی ؟ {-54-}

1400/09/4 - 01:36 ·
-shamim

م .مودب پور قلمش عالیه یعنی کل رماناش میترکی از خنده ولی تهش میزنه شخصیت اولو به بدترین شکل میکشه هیچی من تهشو گریه میکنم خخ

1400/09/4 - 01:36 ·
-shamim

نویسنده های زیادی میشناسم رمان زیاد می خونم ....مشهدو که کلا از برم مخصوصا وقتی میرم گلاب بیارم خخ

1400/09/4 - 01:37 ·
-shamim

شببت اروم بای{-35-}

1400/09/4 - 01:42 ·
masood

خخخخ مرررسی شبت خوش شمیم عزیز {-35-}

1400/09/4 - 01:44 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/4 - 01:47 ·