اینکه من میتونم هم موزیک جلف گوش کنم
هم رپ هم معین هم خارجی هم هایده
هم ترکی و . .
یعنی من تعادل روانی ندارم
خودتون فاصله تون رو با همچین آدمی
رعایت کنین...{-a105-}
2021/11/26 - 10:57
دیدگاه
roya15

منم از خودت بدون {-7-}

1400/09/5 - 11:03 ·
ber99keh

{-18-}{-48-}

1400/09/5 - 11:07 ·
-extraordinary-

{-a105-}جوون باو همه دیوونه ها جمع شدیم اینجا

1400/09/5 - 11:07 ·
-extraordinary-

فرشته{-18-}

1400/09/5 - 11:07 ·
ber99keh

همچین تعادلی عالیه{-11-}

1400/09/5 - 11:07 ·
-extraordinary-

اصن فاز باحالیه{-33-}

1400/09/5 - 11:08 ·
ber99keh

خیلی{-7-}

1400/09/5 - 11:17 ·
-extraordinary-

{-33-}{-35-}

1400/09/5 - 11:19 ·
mohsen3335

دائما یکسان نباشد حال ادمی .... {-34-}

1400/09/5 - 11:24 ·
-extraordinary-

موافقم ای ادم..{-33-}

1400/09/5 - 11:25 ·
mohsen3335

پ دیگه فاصله مهم نیس {-18-}

1400/09/5 - 11:26 ·
-extraordinary-

{-a105-} کروناااا

1400/09/5 - 11:28 ·
roya15

دیونه ها باحالترن {-34-}

1400/09/5 - 14:11 ·
-extraordinary-

اهوم{-34-}

1400/09/5 - 17:48 ·