#فروشنده فرشتهاژدهای چاق

12.mp4 · 8.9MB
2021/11/26 - 12:29
دیدگاه
yasi

باید همینجوری رفت خرید {-11-}

1400/09/5 - 12:37 ·
mohamad77

یاسی بقیه جاها می تو نید ولی بری پیش فرشته برای خرید خودش یکی رو انتخاب میکنه به زور بهت می فروشه نخری هم مصدوم میای بیرون گول این ویدئو تبلیغاتی رو نخورید

1400/09/5 - 12:43 ·
yasi

نه من مصدوم نمیام {-20-}

1400/09/5 - 12:47 ·
1angel

این چیه دیونه {-18-}

1400/09/5 - 13:57 ·
1angel

آخرش ب مهتاب میخوره کش رفت
ی زمانی پستای منو کش میرفت..حالا جنسامو{-a105-}

1400/09/5 - 14:00 ·
mehrrsa

اژدهای چاق خود محند {-7-}

1400/09/5 - 14:55 ·
neda80

{-11-}{-11-}

1400/09/5 - 15:20 ·
1angel

یاسی خیال کردی{-a105-}

1400/09/5 - 15:48 ·
mohamad77

منظورت اینکه لقب مهتاب اژدها نیست و مهتاب کش رو است خوب گفتی یادم می مونه

1400/09/5 - 17:22 ·
mohamad77

مهرسا من نبودم باور کن من بودم کلا مغازه رو سند می زدم به نامم اون چاقالووو به چندتا روسی قانع بود من نوچ . اسمم محمد است نه محند ننه جون هزار بار{-7-}

1400/09/5 - 17:24 ·
mohamad77

میدونم یاسی مصدونم نمیای فقط یه وانت میگیری کل اجناس فروشگاه رو میخری تو روباسی با فرشته

1400/09/5 - 17:24 ·
mohamad77

بهبه ندا خانم گل به یه لبخند ملیح راضی شدی حرفی تیکه ای چیزی بارمون نکردی مهربون {-35-}

1400/09/5 - 17:25 ·
yasi

فرشته دلت نمیاد بهم هیچی بگی {-34-}

1400/09/5 - 17:26 ·
yasi

محمد جیب خالی رودروایسی کجا بوده{-7-}

1400/09/5 - 17:27 ·
mohamad77

فرشته رو نمیشناسی من میشناسمش از بچگی ادمی بغایت زورگو و پول پرسته ازش دور بمونی بهتره {-7-}

1400/09/5 - 17:28 ·
yasi

{-18-}

1400/09/5 - 17:38 ·
mohamad77

خندیدی رفتی تو لیست سیاهش ببین بعدا چه حالی ازت بگیره برو استغفار کن و الا بهشت راهت نمیده

1400/09/5 - 17:40 ·
yasi

خوبی اینه من اصلا نمیخام برم بهشت {-20-}

1400/09/5 - 17:44 ·
1angel

هر چی میخای بردار یاسی..پولشو با محمد حساب میکنم خخخ

1400/09/5 - 21:38 ·
yasi

ای جووووون مرامتو {-49-}

1400/09/5 - 21:43 ·
1angel

ما شمالیارو از پول نتروس{-7-}

1400/09/5 - 21:45 ·
yasi

عشقی شما{-41-}

1400/09/5 - 21:47 ·
1angel

عشق خودتی عشقول{-49-}

1400/09/5 - 21:51 ·
yasi

{-23-}{-49-}

1400/09/5 - 21:52 ·
1angel

{-41-}جووون{-23-}

1400/09/5 - 21:54 ·
mohamad77

چرا نمیخوای بری بهشت نکنه طرفت قبلا راهی اون طرف شده میخوای راحت بری اونطرف باهاش باشی عمرا بزارم بری خودم نگهبان اون یکی دروازه ام یاسی

1400/09/6 - 06:48 ·
mohamad77

حالم خراب شد چه عشق و دل و جونی راه انداختین یه خورده هواییییییییییی بقیه رو داشته باشین ملت هم دل دارند می ببنند میخوان خوب {-19-}

1400/09/6 - 06:49 ·
yasi

نه اون قضیه بهشت نرفتن یه چی دیگه س موضوعات تخصصیه نمیشه گفت

1400/09/6 - 07:23 ·
yasi

خب ملت هم عشق و دل و جووون بهم بدن بجای حسودی

1400/09/6 - 07:24 ·
neda80

محمد تو که حسود نبودی {-26-}

1400/09/6 - 10:23 ·
mohamad77

بعضی از این حسودا شاید ندارند عشق و دل و اینا تکلیف چیه {-36-}

1400/09/6 - 12:38 ·
mohamad77

خخخخخخخخخ ندا من خیلیم حسودم گفته باشم {-38-}

1400/09/6 - 12:39 ·
yasi

بعضی حسودا {-34-}جوینده یابنده س

1400/09/6 - 12:41 ·
mohamad77

ما جوینده بودیم همش به جای معدن طلا رسیدم به معدن بی معرفتی خوش شانس نیستیم {-7-}

1400/09/6 - 12:44 ·
yasi

ای بابا یه دوره معدن شناسی باید بگذرونی{-11-}

1400/09/6 - 12:48 ·
mohamad77

یعنی برم رشته زمین شناسی بخونم بعد بیام قرصش نیست بندازم همه رو بلد بشم استاد من اهل کلاس و جزوه نیستما

1400/09/6 - 12:49 ·
yasi

قرصش تحریمیم پیدا نمیشه طرف ناصرخسرو برو شاید پیدا شد

1400/09/6 - 12:54 ·
mohamad77

باشه استاد حتما یه سر میزنم واجبه خخخخخخ

1400/09/6 - 12:56 ·
neda80

هی چی تو بگی محمد نمیشه رو رفت حرف زد

1400/09/6 - 13:07 ·
mohamad77

مرسی ندا جون {-35-}

1400/09/6 - 13:16 ·