2021/11/26 - 13:11
پیوست عکس:
986868580000.jpg
986868580000.jpg · 1080x1171px, 175KB
دیدگاه
yasi

چشم تو چشم شده{-11-}

1400/09/5 - 14:08 ·
masood

عاره عکسو دیدم دنبال متن گشتم {-11-}
اینو گذاشتم ، متن ها تکراری شده
ملت حال خوندن ندارن {-7-}

1400/09/5 - 14:11 ·
yasi

متن و عکس اره بهم میان
همه بی حوصله شدیم{-11-}

1400/09/5 - 14:13 ·
masood

درآمد مونم کم شده ، اگه ایجوری ادامه پیدا کنه
مجبوریم پستامونو کم کنیم تا جایی ک فقط
بیایم اینجا پستا رو نگاه کنیم و بریم {-11-}

1400/09/5 - 16:34 ·
yasi

اینو قبول دارم{-18-}

1400/09/5 - 16:42 ·