- اگه دلمون جايى گير كرد چى؟
2021/11/26 - 20:32
پیوست عکس:
IMG_20211126_203324_407.jpg
IMG_20211126_203324_407.jpg · 1200x1200px, 132KB
دیدگاه
roya15

اونم بزار بیاد واست پس میارع

1400/09/5 - 21:53 ·
ms32

اگه نیاورد چی

1400/09/5 - 22:02 ·
roya15

مطمئنم میارع

1400/09/5 - 22:29 ·
ms32

نمی‌دونم شاید ایستگاه اشتباهی زمان اشتباهی آدمی اشتباهی بود ک پس نیاورد رفت ک رفت

1400/09/6 - 02:38 ·
roya15

شاید

1400/09/6 - 10:05 ·