شب هایی هست ک گرگ ها ساکتند

فقط ماه زوزه می کشد ///

جرج کارلین
2021/11/27 - 02:01
پیوست عکس:
1630409964764164.jpg
1630409964764164.jpg · 1024x640px, 89KB