برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش

2021/11/27 - 10:56
پیوست عکس:
112338016.jpg
112338016.jpg · 350x350px, 16KB
دیدگاه
ber99keh

همچنین{-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/09/6 - 11:09 ·
sarzaminman101

{-35-}

1400/09/6 - 15:12 ·