‏رفیق صمیمی ساسی، حسین مخته بود که در حال حاضر خبری ازش نیست، خدا بخواد یهو از حسین مخته رفیقت به ابی تبدیل میشه از پارمیدام به الکسیس میرسی
باید دعا نویس ساسی پیدا کنم

2021/11/27 - 17:03