یه سوال شرعی ‌‌:
من دیشب تو کوچه اتفاقی دختر همسایه رو دیدم...
اونم بدون آرایش!
آیا نماز وحشت بر من واجبه؟
2021/11/27 - 18:51
دیدگاه
Sama

بستگی ب درجه ترس و وحشت داره خخ

1400/09/6 - 20:35 ·
Reza14

درجشو نمیدونم ولی فک کنم از چن ناحیه ترک برداشتم {-18-}

1400/09/7 - 11:27 ·
Sama

پس حی علی الصلوة

1400/09/7 - 14:43 ·
Reza14

صبر کن وضو نگرفتم {-29-}{-7-}

1400/09/7 - 14:53 ·
Sama

بخاطر ترک هات حکم وضو برداشته میشه خخخ

1400/09/7 - 14:55 ·
Reza14

تیمم منظورته {-7-}

1400/09/7 - 14:58 ·
Sama

جبیره برادر من جبیره

1400/09/7 - 15:00 ·
Reza14

جبیره نمیدونم چیه {-a75-}

1400/09/7 - 15:05 ·
Sama

چنتا بی ارایش دیگه ببینی مجبور میشی یادبگیری {-7-}

1400/09/7 - 15:07 ·
Reza14

خنگم {-7-}
جدی چی هست جبیره نشنیدم ؟

1400/09/7 - 15:11 ·
Sama

وقتایی ک اب برای پوست ضررداره یا مثلا پانسمانی زخمی چیزی جبیره میگیرن یعنی اب نمیریزن با دست خیس میکشن مثلا رو محل زخم

1400/09/7 - 15:14 ·
Reza14

خو خیس بشه که میسوزه زخم {-15-} اصلن نشنیده بودم ، تیمم رو میدونستم ولی جبیره نه

1400/09/7 - 15:16 ·
Sama

خیس نمیشه ک دست نمدارو میکشی رو زخم یا روی زخمو میپوشونی رو اون میکشی

1400/09/7 - 15:18 ·
Sama

ببین دختر همسایه باعث شد کلی اطلاعاتت بره بالا

1400/09/7 - 15:19 ·
Reza14

اها مثل بچه بودم مامانم دستشو خیس میکرد صورتمو میشست جبیره بوده خخخ
مرسی دختر همسایه خانم {-a151-}

1400/09/7 - 15:21 ·
Sama

احتمالش هست ب نیت مامانت بستگی داشته {-33-}

1400/09/7 - 15:23 ·
Reza14

نیتش قربت علی الله ول کن تو کوچه بوده {-18-}

1400/09/7 - 15:25 ·
Sama

هر چی بوده ک خدا قبول کنه

1400/09/7 - 15:29 ·
Reza14

قبول حق بله بله {-47-}

1400/09/7 - 15:31 ·