مردم می‌گویند كه درد كشیدن آدم را شریف و پاک می‌کند؛
این یک دروغ است،
درد فقط آدمی را بی رحم می‌کند.

پیروزی عشق2021/11/27 - 19:57
دیدگاه
-extraordinary-

لایک{-35-}

1400/09/6 - 20:22 ·
mohsen3335

{-35-}{-35-}

1400/09/7 - 07:00 ·