دوست داشتنت

بذر كوچكی‌ است در دلم

كه صبح‌ ها، چند شاخه‌ اش

با هوای عشق تو شكوفه می‌ دهند

2021/11/27 - 23:49
دیدگاه
Babak3

زیبا و واقعی

1400/09/7 - 06:08 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/09/8 - 14:01 ·