دیدگاه
M_o_m_a_d

فک کردم میخواد بگه چجوری شد دلمو جا گذاشتم

1400/09/7 - 09:39 ·
garibe

چون دلشو جا گذاشته قبلا

1400/09/7 - 09:41 ·
Sama

هیچ جاگذاشتنی بدون دلیل نیست

1400/09/7 - 15:11 ·
garibe

بله اکثرا دلیلشم تو این زمونه اینه که انسان طمعش سیر نشدنیه همیشه دنبال بهترینه و به قول بعضیا جایگزین میکنن زود منتظر نمیمونن

1400/09/7 - 16:05 ·
sahar71

شای جایگزینینی هم در کار نباشه اصلا بر اساس مصلحت کنار میکشه

1400/09/7 - 19:33 ·
Sama

محمداقا شاااید یکی از دلایلش این باشه
بیشتر وقتا هم نقاب طرف میفته ک دیگه چاره ای جز رفتن نیست

1400/09/7 - 21:55 ·
Sama

لیلا جون موافقم باهات اینم دلیل دیگشه گاهی رفتن ب صلاح هر دو طرفه

1400/09/7 - 21:56 ·
M_o_m_a_d

چقدر بحث تیکه دار به نظر میاد . {-7-}

1400/09/8 - 02:32 ·
sahar71

مرسی سما جون {-41-}

1400/09/8 - 09:41 ·
sahar71

ممد حاشیه درست نکن {-15-}

1400/09/8 - 09:42 ·
Sama

عه واقعا تیکه دار ب نظر میاد
این وصله ها ب ما نمیچسبه ممداقا{-7-}

1400/09/8 - 14:55 ·