یه بادمجون با یه هلو ازدواج میکنه
لابد اومدی ببینی بچشون چی درمیاد نه؟!
آخه مگه بادمجون هم ازدواج میکنه؟!
گیرم که بادمجون ازدواج هم بکنه،بنظرت هلو به این قشنگی قبول میکنه زن این سیاه نکبت بشه؟
بله از اطاق فرمان اشاره ميكنن چون شوهر كمه... هلو قبول كرده
2021/11/29 - 13:21
دیدگاه
ber99keh

{-18-}

1400/09/8 - 16:29 ·
Reza14

خدا رحمت کنه یانگ سونگ چون تانگتو {-7-}{-18-}

1400/09/8 - 16:30 ·
ber99keh

متشکرم{-11-}

1400/09/8 - 16:31 ·
Reza14

هر چی خاک اونه عمر تو باشه از طول و عرض {-7-} میگم ابجی ی زن پولدار ، جون دار ، نون اب دار میخوام از خطه سر سبز کراس ناوا {-7-}

1400/09/8 - 16:36 ·
ber99keh

خودت بهتر میتونی جور کنی {-11-}

1400/09/8 - 16:37 ·
Reza14

تف ت روت خب همیشه کارای سختو بنداز گردن من {-10-} دو سه دست میخرم لازم میشه شاید یکیش شکست ، یکیش خورد شد یکش و بردن یک گم شد یکیش مرد {-a151-}

1400/09/8 - 16:45 ·
ber99keh

نه بابا آینده نگر کی بودی تو{-11-}

1400/09/8 - 16:50 ·
Reza14

یکیش تاندون پاش پاره شد {-7-}یکیش مهر ه های کمرش جا ب جا و چشاش تا ب تا شد {-18-} کلن ادم اینده نگری هستم پیشبینی حوادث مترقبه و غیر مترقبه رو میکنم {-2-}

1400/09/8 - 16:54 ·
ber99keh

{-10-}{-9-}{-2-}

1400/09/8 - 17:04 ·
Reza14

{-21-}{-3-}{-32-}

1400/09/8 - 17:13 ·
ber99keh

{-a199-}{-a199-}{-a199-}

1400/09/8 - 17:17 ·