....
2021/11/29 - 15:32
پیوست عکس:
245129613_269972981800178_3996721948806883331_n.jpg
245129613_269972981800178_3996721948806883331_n.jpg · 510x540px, 38KB
دیدگاه
Reza14

خو پولداره بچه هاش بهتر زندگی میکنن ،

1400/09/8 - 15:42 ·
sarzaminman101

ماهم بهتر زندگی میکنیم
من که زندگی برام خوبه

1400/09/8 - 15:44 ·
Reza14

همون ، خدا رو شکر

1400/09/8 - 15:46 ·
sarzaminman101

قربانت نه فدا

1400/09/8 - 15:49 ·
Reza14

عزیزی برار {-35-}

1400/09/8 - 15:54 ·
sarzaminman101

بخدا دوستت دارمه{-35-}

1400/09/8 - 16:04 ·
Reza14

ای جان دل ب دل راه داره تی فدا جان برار

1400/09/8 - 16:07 ·
sarzaminman101

خدا نکنه ته جان قربون

1400/09/8 - 16:11 ·