یکی از خاطرات دوران راهنمایی من، انضباط تجدید آوردم...
به همین برکت
بعد تو شهریور اومدم ساکت نشستم قبول شدم...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
2021/11/29 - 16:19
دیدگاه
ber99keh

{-a145-}

1400/09/8 - 16:27 ·
Reza14

{-7-}{-a160-}

1400/09/8 - 16:30 ·
ber99keh

{-a116-}

1400/09/8 - 16:31 ·
Reza14

سیگارو بگی کشتمت خب {-a203-}

1400/09/8 - 16:32 ·
ber99keh

من کاری به سیگارت ندارم.بکش خودت مریض میشی به من چه
من در عجبم چرا انضباط رو تجدید شدی{-36-}{-30-}
یکم کمتر شیطونی می کردی خب

1400/09/8 - 16:35 ·
Reza14

عرق خوری اونم با لیوان تاشو تو مدرسه جرمه بیشعورا انظباطمو کم کردن {-54-}
کلی هم پول چیپسو پفک و ماست و خیار دادم با کالباس {-a75-}

1400/09/8 - 16:41 ·
ber99keh

{-16-}{-8-}{-66-}{-a70-}{-a68-}

1400/09/8 - 16:43 ·
Reza14

چی شد {-8-}{-a103-}

1400/09/8 - 16:47 ·
ber99keh

عرق خوری اونم مدرسه{-36-}{-30-}

1400/09/8 - 16:49 ·
Reza14

پ کجا برم تو خیابون با دوستان ناباب ، مگه نمیگن مدرسه خانه دوم ماست {-54-}

1400/09/8 - 16:59 ·
ber99keh

دیوونه.اولا عرق واسه بدن ضرر داره.دوما بچه مدرسه ای و عرق خوری {-10-}{-16-}{-7-}

1400/09/8 - 17:03 ·
Reza14

عرق الکل داره ضد افسردگی ضد میکروب ، شستشو دهنده کلیه معده رودهو لوزالمعده و بصل النخاع ست ، بعدشم مگه بچه مدرسه ای دل نداره ، {-7-} ی زمانی شیر رایگان میدادن واسه عرق خورا خوب نیس میبره {-18-}

1400/09/8 - 17:11 ·
ber99keh

ای خدا از دست تو{-7-}عرق زیادیشم دیوونگی میاره

1400/09/8 - 17:14 ·
Reza14

دیونگی هم عالمی داره به جون خالم {-a151-}

1400/09/8 - 17:19 ·
ber99keh

دیگه زدی سیم آخر{-11-}

1400/09/8 - 17:20 ·
Reza14

{-18-}{-18-}

1400/09/8 - 17:31 ·