2021/11/29 - 17:37 در بوشهری ها
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 225x225px, 12KB
دیدگاه
Reza14

مرده رو هم زنده میکنه لابد {-a151-}

1400/09/9 - 11:20 ·
ber99keh

حتما {-7-}

1400/09/9 - 11:22 ·
Reza14

یه سری اموات هستن میری میبینی اخی طفلی چقدر حیف شده مرده وردار بیارش ببرم قبرستون شاید فرجی شد {-a151-}

1400/09/9 - 11:26 ·
ber99keh

باشه میارمش حالا کی رو میخای زنده کنی{-7-}

1400/09/9 - 11:28 ·
Reza14

عسل بدیعی قطعه هنرمندان {-18-}

1400/09/9 - 11:31 ·
Reza14

پوپک گلدره هم حیف شد {-a203-}

1400/09/9 - 11:33 ·
ber99keh

از اون پلنگ و خرسات کسی نمرده{-11-}

1400/09/9 - 11:35 ·
Reza14

نمیمیرن که هی میکشمشون هی زنده میشن جان دوباره میگیرن {-18-}

1400/09/9 - 11:39 ·
ber99keh

نه این که نفس مسیحایی داری تو {-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/9 - 12:07 ·
Reza14

اینطوری میگن {-a151-}{-18-}

1400/09/9 - 12:11 ·
ber99keh

شکرخدا اعتماد به سقفت هم خیلی بالاست{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/9 - 12:14 ·
Reza14

اره کلن دی اکسید میگیرم اکسیژن پس میدم {-7-}{-18-}

1400/09/9 - 12:18 ·
ber99keh

دیوونه {-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/9 - 12:20 ·