از بس که دوستت دارم
فکر می‏ کنم
دیگر هیچ دوست داشتنی
همرنگ دوست داشتن‏ های من
نیست!
معنی تمام رنگ ‏های دنیایی...

2021/11/29 - 22:51