خدا

” تو ” را که می آفرید

حواسش به آرزوهای “من” بود

شدی همان آرزوی من

2021/11/30 - 16:48
دیدگاه
tanha_m

میدونم

1400/09/9 - 16:48 ·
Babak3

میدونم{-2-}

1400/09/9 - 16:50 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/9 - 16:51 ·
-shamim

{-10-}{-10-}بابک{-10-}

1400/09/9 - 16:51 ·
Babak3

جان{-54-}

1400/09/9 - 16:52 ·
-shamim

{-a198-}{-a198-}{-a198-}

1400/09/9 - 16:53 ·
tanha_m

من فقط میدونم بقیه‌نمیدونن‌{-34-}

1400/09/9 - 16:54 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-7-}{-7-}

1400/09/9 - 16:55 ·
tanha_m

{-41-}{-49-} عزیزمی

1400/09/9 - 16:55 ·
Babak3

اکیوسان

1400/09/9 - 16:56 ·
-shamim

{-35-}فدات دختر خوب...{-35-}

1400/09/9 - 16:57 ·
tanha_m

نشی ک قشنگم ❤

1400/09/9 - 16:58 ·
-shamim

{-41-}{-35-}{-41-}{-35-}{-41-}{-35-}{-41-}{-35-}

1400/09/9 - 16:59 ·