سجاده گشودم که بخوانم غزلم را
سمتی که تویی،عقربه‌ی قبله‌نما رفت..

VID_20211130_175039_944.mp4 · 1.9MB
2021/11/30 - 17:50