این‌ها خیال می‌کنند من دیوانه شده‌ام
اما من دیوانه نیستم،
فقط دلم
خیلی خیلی تنگ است...

2021/11/30 - 22:49
دیدگاه
sara65

{-a149-}

1400/09/11 - 01:40 ·