دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

2021/12/01 - 02:21
دیدگاه
Babak3

عالی

1400/09/10 - 05:26 ·
-shamim

سپاس{-35-}

1400/09/10 - 18:20 ·
Babak3

خواهش میکنم

1400/09/10 - 18:40 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/09/10 - 18:45 ·