حالا حالاها باهات حالت مجنونه دلم!
حالا حالاها حواسش پی بارونه دلم…
تنها اومدم شمال؛ اما تو تهرونه دلم!

[لینک ضمیمه]
2021/12/02 - 10:33
دیدگاه
yasi

ای جان {-41-}
ولی هر جا رفتی دلت هم با خودت ببر

1400/09/11 - 10:37 ·
-extraordinary-

{-a168-}
دلم نمیاد {-a105-}{-a109-}حالیش نمیشه عقل تو کلش نیست

1400/09/11 - 10:39 ·
yasi

گوشش بپیچون بهش باج نده پررو میشه{-a105-}

1400/09/11 - 10:42 ·
-extraordinary-

زورم بهش نمیرسه که{-a109-}منه 40 کیلویی خودمو بزور حمل میکنم{-a105-}
باید قمه بخرم برم سراغش

1400/09/11 - 10:45 ·
yasi

تجربه میگه 40 کیلویی ها زورشون بیشتر از تپل مپلاس{-a105-}

1400/09/11 - 10:48 ·
-extraordinary-

{-a105-}انگشت بخوره بمن میشکنم{-a105-} باید اتیکت بزنم روخودم شکستنی

1400/09/11 - 10:50 ·
yasi

جنس چینی خو نیستی{-18-}

1400/09/11 - 10:52 ·
-extraordinary-

{-a105-}اره دیگه چینی همچین سنگینه
ارکوپال ها نازک نارنجی تق میشکنن{-a105-}

1400/09/11 - 10:54 ·
yasi

پ باید با این نایلون حبابدارا بسته بندیت کنیم{-a105-}

1400/09/11 - 10:57 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}ووااییی اره اره

1400/09/11 - 10:59 ·