از آدمیزاد هیچ بعید نیست که

بگوید «خداحافظ» و بند بند وجودش
«می‌خواهم بمانم» باشد...


2021/12/02 - 21:17
دیدگاه
Amiiir

خداحافظ

1400/09/11 - 22:18 ·
roya15

میخواهم بمونم

1400/09/12 - 00:08 ·
ms32

پووووف

1400/09/12 - 00:29 ·
roya15

هووووف

1400/09/12 - 00:30 ·
ms32

اوووف{-7-}

1400/09/12 - 00:31 ·
roya15

کوووفت

1400/09/12 - 00:38 ·
ms32

ولی خیلی ایسگا منو گرفتیا

1400/09/12 - 00:57 ·
ms32

اون موقع هم میدونستم ب روت نیاوردم

1400/09/12 - 00:57 ·
roya15

متوجه نشدم چی چی {-9-}

1400/09/12 - 01:00 ·
ms32

صبر کن الان با مدرک صحبت می کنم

1400/09/12 - 01:12 ·
roya15

خا

1400/09/12 - 01:13 ·