یادش بخیر

دلم براش تنگ شده :)))))
2021/12/03 - 20:58
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱-۱۲-۰۳-۲۰-۵۸-۲۶-۵۴۰_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_۲۰۲۱-۱۲-۰۳-۲۰-۵۸-۲۶-۵۴۰_com.miui.gallery.jpg · 1080x2400px, 341KB
دیدگاه
Amiiir

هممون دلمون واسش تنگ شده

1400/09/12 - 21:02 ·
ms32

خخخ
تو عکس ازش گرفتی؟؟؟

1400/09/12 - 21:04 ·
Amiiir

یعنی تف به این شانس من ... پی وی من نیومد... پی وی دختر 15 ساله بگیر تا پسر 50 ساله رو رفت بجز من ... اینم شانس مایه

1400/09/12 - 21:26 ·
ms32

خو تو چطور میتونی بری پی وی خودت؟؟؟
معلوم بود تو داری ایسگا میگیری

1400/09/12 - 21:31 ·
Amiiir

نفمهیدم چی گفتی

1400/09/12 - 21:55 ·
Amiiir

اها فکر کردی اون مزاحم من بودم؟؟؟

1400/09/12 - 21:56 ·
ms32

آره کار کار خودت بوده مزاحم نبوده ک یکی از بچه های سایت بوده

1400/09/12 - 21:59 ·
ms32

این طور آدم ایسگا بگیر فقط خودتی

1400/09/12 - 21:59 ·
Amiiir

باور کن اگه من بودم جنازه م هم پی توی نمیومد چه برسه به خودم... سه کیلو پشم داری

1400/09/12 - 22:01 ·
ms32

ولی برا من عکس فرستاد
راستی دوتا بودن دوتایی میخواستم برده بشن

1400/09/12 - 22:14 ·
Amiiir

جذبه داری حتما... عاشق پشم بودن ...

1400/09/12 - 22:18 ·
ms32

{-54-}

1400/09/12 - 23:11 ·