چرا اینقد بی حس و حال شدن کاربرا ؟
یکیش خودم

2021/12/04 - 12:21
دیدگاه
yasi

فصل مدرسه هاس بعضی ها فرصت نمیکنن بیان
ماها هم که دیگه حوصله خودمون هم نداریم{-11-} صبحی داشتم فک میکردم من واسه چی میام الکی هر روز سایت کلا هم انلاینم{-7-}

1400/09/13 - 12:25 ·
roya15

منم حوصله ندارم

1400/09/13 - 12:26 ·
mohsen3335

نه به اونکه یه روز اینقدر پست میزارن ک حال ادم به هم میخوره . نه به اینکه امروز پستای روز قبل هنو رو صفحه است

1400/09/13 - 12:27 ·
mohsen3335

آخه یاسی تعداد انلاینا و مخفی ها هم کم نبست

1400/09/13 - 12:29 ·
roya15

یاسی تو همو ی پستت رو هم امرو نذاشتی ک {-11-}

1400/09/13 - 12:29 ·
mohsen3335

تو چرا حوصله نداری رها . نکنه عاشق شدی ؟{-34-}

1400/09/13 - 12:29 ·
roya15

نبابا کسی نیس ک عاشقش بشم {-34-}

1400/09/13 - 12:30 ·
roya15

موسن منم مخفی زدم {-26-}

1400/09/13 - 12:31 ·
mohsen3335

پ برو دوتا پست بزار {-27-}

1400/09/13 - 12:31 ·
yasi

اره انلاین هستن ولی فعالیتی ندارن محسن

1400/09/13 - 12:32 ·
yasi

رها من مدتیه هر روز پست نمیذارم چند روزی یکی معمولا
که اونام شاید کلا حذف کنم{-18-}

1400/09/13 - 12:32 ·
mohsen3335

خدا رو شکر یاسی با کامنت ابراز وجود میکنی {-33-}

1400/09/13 - 12:34 ·
yasi

اره معمولا کامنت میذارم برا بعضی ها{-18-}

1400/09/13 - 12:35 ·
Reza14

میزداش میخوای یکم بهت حال بدم {-a151-}

1400/09/13 - 12:38 ·
mohsen3335

جووون به حال دادنت . {-7-}
اگه تو نبودی که همین 4 تا پست هم نبود {-21-}

1400/09/13 - 13:01 ·
roya15

کمبود پست دارم موسن

1400/09/13 - 13:01 ·
mohsen3335

عکس اون یارو رو بزار قربون صدقه اش برو رها

1400/09/13 - 13:02 ·
roya15

یاسی فقط باش {-23-}

1400/09/13 - 13:03 ·
roya15

{-41-}جونم{-7-}

1400/09/13 - 13:06 ·
mohsen3335

گفتم پست بزار تو عمومی .
پست منو چرا خراب میکنی با این عکس {-7-}{-9-}

1400/09/13 - 13:06 ·
Reza14

رها تو هم باش {-a151-} یاسی تو هم بمون {-7-} یه جونی میزداش گفت برق سه فاز از سرم پرید باشد منو دریابید {-18-}

1400/09/13 - 13:07 ·
roya15

اتفاقا با وجودش پست خوشکلتر شد {-34-}

1400/09/13 - 13:07 ·
roya15

رضا من ک هستم اما مخفی م

1400/09/13 - 13:08 ·
mohsen3335

{-18-}رضا در عالم برادری بود {-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/13 - 13:10 ·
Reza14

همون باش در مواقعه اظطراری بدرد میخوری {-7-}

1400/09/13 - 13:12 ·
Reza14

شوخی کردم میزداش ، فدایی داری {-18-}{-41-}

1400/09/13 - 13:14 ·
roya15

کی رضا من ؟؟

1400/09/13 - 13:14 ·
mohsen3335

مخلصیم {-41-}

1400/09/13 - 13:15 ·
Reza14

نه دختر همسایمون طبقه بالایی

1400/09/13 - 13:15 ·
roya15

سلام برسون بهش

1400/09/13 - 13:16 ·
Reza14

{-18-}{-18-} میرسونم هر چی دم دستمه

1400/09/13 - 13:17 ·
roya15

عجب

1400/09/13 - 13:18 ·
yasi

قربونت رها {-23-}

1400/09/13 - 13:20 ·
-extraordinary-

بخاطر عدم حضورمن بود محسن{-34-}
من شادی اورم{-18-}
نبودم دیروز همه بیحال بودن

1400/09/13 - 14:37 ·
mohsen3335

خدا حفظت کنه نگین .
یچی دیگه میخواستم بگم ولی بماند {-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/13 - 17:19 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}تف

1400/09/13 - 17:41 ·
roya15

اگه پرسپولیس ببره شام مهمون من {-7-}

1400/09/13 - 17:46 ·
-extraordinary-

باووو استقلال اصن حرفی نداره بزنه دربرابر پرسپولیس
معلومه که میبره
ما سیدجلال داریم
علی شجاعی داریم{-34-}

1400/09/13 - 17:49 ·
roya15

سید جلال نداریم ک {-40-}

1400/09/13 - 17:53 ·
-extraordinary-

رفت؟{-15-}من ازدربی دفعه پیش تاحالا بازیو ندیدم{-15-}کجارفت

1400/09/13 - 17:56 ·
roya15

بازنشسته شد دیگه سید جلال

1400/09/13 - 18:17 ·
-extraordinary-

{-15-}{-a109-}دوسش داشتم که

1400/09/13 - 18:21 ·
roya15

ارع بهترینه سید جلال

1400/09/13 - 19:42 ·
-extraordinary-

{-38-}

1400/09/13 - 19:46 ·