از نکات بسیار جالب‌ خرس‌ ها این هست که در زمان خواب زمستانی ادرار نمی‌کنند! پس ادرارشون چی میشه؟ تبدیل به پروتئین میشه و در بدنشون استفاده میشه!
آپشن یعنی این، حالا شما به خودت بگو اشرف مخلوقات و در توهم خودت خوش باش:)))

2021/12/04 - 14:38 در خندونه