امروز رفتم نمایندگی سایپا گفتم:
پرایدم چرا سربالایی کم میاره؟؟؟

گفت: پشت شیشه ش بنویس یا علی مدد

واقعا دستشون درد نکنه
هر کاری کردم پولم نگرفتن
2021/12/04 - 14:39 در خندونه