ﻃﻌﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ...
بوی باد معده ﺭﺍ ﻫﺮگز
نخند، جمله احساسى بود
2021/12/04 - 14:42 در خندونه
دیدگاه
delaram

100 تومان از حقوقت کم شد با این پستت

1400/09/13 - 14:54 ·
Reza14

سختی کار بهم خورد {-36-} خندوانس دیگه {-18-}

1400/09/13 - 15:12 ·