انسانها را بر اساس

مدرکشان وزن نکنیم

بی شمارند …

آنانی که بدون هیچ سندی

سرشار از

درک شعور و انسانیت هستند …

2021/12/04 - 20:05
دیدگاه
masood

انرژی مثبت {-7-}

1400/09/14 - 07:49 ·
-shamim

من کلا مثبتم خخ

1400/09/16 - 19:44 ·
masood

خخخ قبول دارم {-7-}

1400/09/17 - 12:12 ·
-shamim

ااش کشکه خالتم من خخخ

1400/09/19 - 11:49 ·
masood

اوایل تو کلیک منفی بودی {-54-} {-7-}

1400/09/19 - 14:21 ·
-shamim

{-9-}من شکر خوردم منفی باشم با دخترا شاید شیطنت کنم ولی پسرا دم پرم بیان قیمه قیمشون میکنم {-9-}

1400/09/19 - 18:48 ·
masood

قیمه شون کن من نماینده گلاب کاشانم
عمرا بخای قیمه قیمه کنی {-7-}

1400/09/19 - 18:59 ·
-shamim

توام از اون مدلا بودی که اذیتم می کردی اول قیمت می کردم بعد بهت گلاب میزدم خخ

1400/09/19 - 19:02 ·
masood

{-18-} گلاب بعد قیمه قیمه شدن رو میخام چیکار {-11-}

1400/09/19 - 19:05 ·
-shamim

خوش بو میشی لااقل جمعت میکنند خخ

1400/09/19 - 19:08 ·
masood

نخاستم ، برو ملت رو قیمه قیمه کن {-18-}

1400/09/19 - 19:13 ·
-shamim

نترس حواسم هست رو ندم به ملت{-7-}

1400/09/19 - 19:16 ·
masood

عزیزی شمیم جــان {-7-} {-35-}

1400/09/19 - 19:23 ·
-shamim

{-35-}تشکر مسعود جان همچنین{-35-}

1400/09/19 - 19:21 ·