همیشه یک زن وجود دارد که شما را از دست نفر قبلی نجات بدهد.

و زمانی که نجات داد، برای از بین بردنتان آماده می‌شود.


چارلز بوکفسکی


2021/12/06 - 23:53
دیدگاه
Reza14

عجب {-a151-}

1400/09/16 - 10:17 ·
ms32

مش رجب{-15-}

1400/09/16 - 17:42 ·