گفت: جای من کجا لایق بود؟

گفتم: بدل
گفت: می‌خواهم جزین جای دگر،

گفتم: بچشم!2021/12/07 - 08:10
دیدگاه
Reza14

چشت بی بلا میزداش {-a151-}

1400/09/16 - 10:14 ·
mohsen3335

فدا مدا {-7-}

1400/09/16 - 12:35 ·
Reza14

قربون تو {-7-}

1400/09/16 - 13:36 ·