2021/12/07 - 10:01
پیوست عکس:
7846687080000.jpg
7846687080000.jpg · 1080x1296px, 170KB
دیدگاه
Reza14

سلام دمت گرم یعنی مونده بودم امرکز چند شنبس ، مرسی مسعود {-a151-}

1400/09/16 - 10:13 ·
ber99keh

امرکز
این یعنی چی؟{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/16 - 10:24 ·
Reza14

اشتپ تایپی ،امروز {-7-}

1400/09/16 - 10:28 ·
ber99keh

دیوونه{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/16 - 10:35 ·
Reza14

من یا مسعود {-7-}

1400/09/16 - 10:38 ·
ber99keh

تو

1400/09/16 - 10:41 ·
Reza14

با تو بود مسعود {-a151-}

1400/09/16 - 10:42 ·
ber99keh

جوسازی نکن.با خود خودت بودم {-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/16 - 10:47 ·
Reza14

با خود خودت بود مسعود ، بزنش {-18-}

1400/09/16 - 10:50 ·
ber99keh

دست مادرم درد نکنه با پسر تربیت کردنش{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/16 - 10:54 ·
Reza14

نه دیگه غیرتی شدم {-a75-} مسعود چپ نگاه کنی ب ابجیم تو پن راه ته خیابون دارت میزنم {-18-}

1400/09/16 - 11:01 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/16 - 11:03 ·
yasi

حالا تکلیف ما که هم اخلاقمون زیباست هم ظاهرمون چیه{-36-}

1400/09/16 - 11:05 ·
Reza14

مسعود قبل اعدام تکلیف یاسی رو مشخص کن منتظره {-a151-}

1400/09/16 - 11:24 ·
masood

سلام داش رضا ، فرشتـه عزیز و یاسی جــان
وقت تون بخیر و لحظات تون خوش
دم همه تون گرم ، پست تاریخ دار
اولین پست روزانه منه
معتادش شدم
نمی تونم ترک کنم {-7-}

1400/09/17 - 12:20 ·
ber99keh

سلام به شما{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/17 - 12:21 ·
Reza14

سلام عزیزم اتفاقا خوبه باعث میشه چکام رو چک کنم برگشت نخوره مسعود جان {-7-}

1400/09/17 - 12:26 ·
yasi

سلام مسعود روزت خوش{-35-}

1400/09/17 - 12:27 ·