از صبح تا حالا اینو ۱۰ بار بیشتر گوش کردم ...


[لینک ضمیمه]

2021/12/08 - 13:21
دیدگاه
1angel

کانالت عوض شده محسن{-11-}

1400/09/17 - 13:34 ·
mohsen3335

دیگه . دیگه .. {-34-}شرایط ایجاب میکنه {-7-}

1400/09/17 - 13:35 ·
Mahpar

{-15-}

1400/09/17 - 13:40 ·
1angel

میگم ی چیزی هست هر چی باشه سهم درختامو ب کسی نمیدیا{-34-}

1400/09/17 - 13:43 ·
1angel

تو الان حالیت شد مهتاب چی خوند

1400/09/17 - 13:44 ·
Mahpar

این زبان یوزارسیف ..بزار بیاد ترجمه کنه{-18-}

1400/09/17 - 13:45 ·
1angel

پیداش نیست نگرانش شدم ندزدنش{-11-}

1400/09/17 - 13:47 ·
Mahpar

{-18-}حتما تنهایی رفت سر کوچه

1400/09/17 - 13:48 ·
1angel

بوی فلافل بهش خورده {-18-}

1400/09/17 - 13:52 ·
mohsen3335

مهتاب . تو ک کلاست بالا بود {-18-}

1400/09/17 - 14:00 ·
mohsen3335

فری یه شاخه درختت محفوظه نگران نباش

1400/09/17 - 14:00 ·
mohsen3335

اینم ترجمش

Hear the wind sing a sad old song
به صدای باد گوش بده که داره
یک آواز قدیمی غم انگیزی را می خونه
It knows I’m leaving you today
اون میدونه که من امروز از پیش تو می رم
Please don’t cry or my heart will break
خواهش می کنم گریه نکن
وگرنه قلب من می شکنه
When I go on my way
وقتی من راه بیفتم که برم
♪♪♪
Goodbye my love, goodbye
خداحافظ محبوب من، خداحافظ
Goodbye and au revoir
خداحافظ و به امید دیدار
As long as you’ll remember me
تا هر وقت که منو بخاطر بیاری (منو در یادت داشته باشی)
I’ll never be too far
من خیلی از تو دور نخواهم بود
♪♪♪
Goodbye my love, goodbye
خداحافظ محبوب من، خداحافظ
I always will be true
من همیشه وفادار خواهم بود
So hold me in your dreams
پس منو توو رویاهات نگه دار
Till I come back to you
تا وقتی که دوباره پیش تو برگردم
♪♪♪
See the stars in the skies above
ستاره ها را اون بالا تو آسمونا ببین
They’ll shine wherever I may roam
اونا هر جا یی که سرگردون شده
باشم می درخشند
I will pray ev’ry lonely night
من همه شب های تنهاییم را دعا می کنم
That soon they’ll guide me home
که منو زود به سمت خونه راهنمایی کنن

4 ساعت قبل حذف .

1400/09/17 - 14:02 ·
Mahpar

{-a160-}بله بله .من زبان مادری م{-14-}

1400/09/17 - 14:03 ·
mohsen3335

{-2-}

1400/09/17 - 14:04 ·
1angel

نرو محسن {-18-}

1400/09/17 - 14:06 ·
Mahpar

{-a105-}

1400/09/17 - 14:08 ·
mohsen3335

دیگه دیر شده فری ... {-19-}

1400/09/17 - 14:08 ·
mohsen3335

{-18-}{-18-}عشق من رفته شماها چرا خوشحالی میکنین {-18-}

1400/09/17 - 14:09 ·
1angel

نه هنوزم دیر نشده ...{-18-}

1400/09/17 - 14:12 ·
1angel

کار خوبی کرد ک رفت {-18-}

1400/09/17 - 14:12 ·
Mahpar

{-1-}

1400/09/17 - 14:12 ·
mohsen3335

{-18-}هنو امیدواری {-18-}

1400/09/17 - 14:14 ·
mohsen3335

محتاب الان تو ناراحت شدی یا داری میخندی باز ؟

1400/09/17 - 14:15 ·
1angel

من فقط ب درختات فکر میکنم {-a105-}

1400/09/17 - 14:17 ·
mohsen3335

اون موقع میخواستم با درختا گولت بزنم . {-18-}
الان دیگه دیر شده {-18-}

1400/09/17 - 14:20 ·
1angel

اون موقع خیلی چیزا بود یادت رفت {-18-}

1400/09/17 - 14:21 ·
1angel

الان اون ک رفته ..از منم تنهاتری {-18-}

1400/09/17 - 14:22 ·
mohsen3335

{-18-}مگه من خدا هستم ک تنها باشم .‌{-18-}

1400/09/17 - 14:23 ·
1angel

ن پدر روحانی {-18-}

1400/09/17 - 14:25 ·
mohsen3335

{-18-}یادته ؟ {-18-}{-18-}
اون مصلحتی بود . {-18-}{-24-}

1400/09/17 - 14:30 ·
1angel

اره خب ...حتی اون آهنگ {-18-}

1400/09/17 - 14:32 ·
mohsen3335

یه بارکی کل ماجرا رو تعریف کن دیگه {-18-}

1400/09/17 - 14:38 ·
1angel

حالا ک اون رفته ...اکشال نداره {-1-}
خاطرات شمال محاله یادم بره{-18-}

1400/09/17 - 14:41 ·
mohsen3335

کی رفته ؟ {-18-}
اصل کاری همیشه هست ... {-18-}

1400/09/17 - 14:43 ·
1angel

نرفته ۱۰ بار گوش دادی{-18-}
موندگار باشه برات
من برم تا شوخیام کار نداده دستمون ، حرف درست نکنن{-43-}

1400/09/17 - 14:48 ·
mohsen3335

یکیشون رفته {-15-}

1400/09/17 - 14:50 ·
mohsen3335

برو بسلامت{-35-}

1400/09/17 - 14:51 ·
1angel

کی رفت

1400/09/17 - 16:09 ·